Nyheter

Bild-Mode-Eva-da-och-nu

Rätt mode i över 60 år på Mode Eva

ModeEva startade år 1960 av Anna Öjhammar som då köpte sin makes företag som startat år 1955. Företaget såldes sedan under slutet av 80-talet till Sven Jansson som också drev butikerna Anna Jansson och Kajan. Resan fortsatte då Anette&Måns Sandegård blev nya ägare 1996, Anette hade dessförinnan arbetat i butiken under tidigare ägaren.

Den 1:a september 2010 övertogs butiken av Monika Eriksson som arbetat i butiken under åtta år och fortsatte därmed på den inslagna vägen med att först arbeta i butiken för att sedan överta den!

År 2016 började vi med webbhandel då fler och fler hörde av sig och undrade om vi kunde skicka till dem då deras lokala butik på orten, som också haft bra varumärke hade upphört.

Många besöker oss också vid genomresa och vill även ha möjlighet att beställa sina favoriter då de inte alltid är så lätt att hitta när de stora butikskedjorna väljer egenproducerade kläder i stora upplagor.

Bilderna visar tidigare fastighet som Mode Eva låg i som sedan revs och ersattes med den nuvarande på samma plats, korsningen Sveagatan och Målaregatan i Borlänge centrum.